1

Ocena stanu technicznego sprzętu używanego oraz wytypowanie zakresu prac przez naszych specjalistów

2

Wymiana elementów narażonych na zużycie: łożyska, paski napędowe, płyty biegowe

3

Odnowa powłoki lakierniczej: elementy metalowe są na nowo lakierowane

4

Wymiana bądź regeneracja elementów elektronicznych oraz plastikowych

5

Kontrola techniczna: po zakończeniu procesu regeneracji każdy etap jest szczegółowo sprawdzany oraz po jej zakończeniu urządzenie trafia do działu kontroli jakości gdzie jest dodatkowo sprawdzane. Dział jakości wystawia certyfikat oświadczający wykonanie prac przy sprzęcie oraz udziela gwarancji

6

Pakowanie: po zatwierdzeniu przez dział jakości, sprzęt jest pakowany z niezwykłą starannością tak aby nie został uszkodzony przy transporcie do klienta